Werkwijze

Binnen Praktijk To Connect wordt Psychosociale Therapie geboden op basis van Systeemtherapie. Dit is een specifieke vorm van psychotherapie. Het is niet een enkele manier van werken maar een diversiteit van theorieën en therapieën die gemeenschappelijk hebben dat ze problemen vooral zien in een bredere context. Centraal punt is echter wel dat de persoon en zijn psychisch functioneren vooral in wisselwerking met zijn sociale omgeving wordt gezien en behandeld. 

Binnen Praktijk To Connect wordt veelal specifiek therapie geboden vanuit de Emotionally Focused (couple)Therapy, de Communicatietheorie, Narratieve Therapie, Contextuele Therapie en Sekscounseling/Seksuologie. Hieronder staat een uitgebreidere beschrijving van deze werkwijzen.

Psychosociale Therapie 

Psychosociale Therapie is gebaseerd op het gedachtegoed van de Persoonsgerichte Experientiele Psychotherapie. Zij hanteert het uitgangspunt dat ervaringen in het verleden van grote invloed zijn op hoe mensen in het ‘hier-en-nu’ denken, emotioneel reageren en zich gedragen. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen leiden tot onhandige automatische reactiepatronen in het heden.

Om deze niet-effectieve patronen te veranderen, schept de psychosociaal therapeut een veilige, effectieve werkrelatie waarbinnen de cliënt nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe patronen kan aanleren. De cliënt krijgt in dit therapeutisch contact de gelegenheid om ‘op verhaal te komen’ en hij wordt geholpen om zich beter bewust te worden van zijn gevoelens, overtuigingen en functioneren. Dit leidt tot nieuwe groei- en interactiemogelijkheden voor de cliënt.

Systeemtheorie

Systeemtheorie beschouwt een mens als een zichzelf ontwikkelend systeem, dat zelf weer deel uitmaakt van andere systemen: het gezin, het team, de afdeling waar men werkt. Het gaat erom dat je een verschijnsel steeds in de context van een groter geheel plaatst. Alsof je met een breedhoeklens ernaar kijkt in plaats van met een zoomlens. 

De dialoog is nodig omdat je in je eentje niet kunt weten of je op een goed denkspoor zit. Daar heb je andere mensen voor nodig: wij zijn als het ware inter-personen. Dat is ook het belangrijkste verschil met andere stromingen: de systeemtheorie plaatst een probleem niet in een persoon, maar in de wisselwerking tussen personen.

Emotionally Focused (Couple) Therapy (EFT)

EFT is de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn.

Het doel van de therapie is om de emotionele beschikbaarheid van de wederzijdse partners te verbeteren.

Daarbij staat het hechtingsgedrag van de partners centraal. Dat wil zeggen de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit. Deze behoefte aan een veilige verbinding staat centraal in de therapie.

Relatieproblemen gaan in essentie over het overweldigd raken door negatieve emoties en (daardoor) gevangen raken in te nauwe en beperkte interacties (negatieve patronen). 

In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar je veilig voelt en je je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Belangrijke doelen bij EFT zijn het weer toegang te krijgen tot de onderliggende gevoelens en emotionele reacties van de partners en zichtbaar te maken dat deze beperkend zijn en verstarrend in de relatie.

Het tweede doel is om nieuwe interacties te creëren die de relatie herdefiniëren tot een bron van veiligheid, zekerheid en comfort voor beide partners.     

Communicatietheorie

Communicatietheorie verklaart wat er tussen mensen gebeurt. Een belangrijk uitgangspunt is: je kunt niet niet communiceren. Daaruit volgt: je kunt je niet niet gedragen. Gedrag is onze buitenkant. Daarmee oefenen we invloed uit op de binnenkant (opvattingen, gedachten, gevoelens) van de ander: de overkant.

De betekenis van communicatie ligt niet in intenties, maar in het effect dat je oproept. Door onze betrokkenheid is er altijd sprake van invloed: je kunt niet niet beïnvloeden. Het doet er toe wat je zegt en hoe je het zegt, maar: de ander is de unieke betekenisverlener. Bij het overbrengen van een boodschap gaat het niet alleen om inhoud (inhoudsniveau), maar relatie en gedrag zijn van minstens even groot belang (betrekkingsniveau).

Sekscounseling

Sekscounseling kan helderheid brengen bij vragen of problemen op het gebied van liefde, erotiek, intimiteit en seksualiteit. De basis bestaat uit informatie geven, het geven van gedragsadviezen en andere cognitieve en gedragsgerichte technieken.

Contextuele Therapie 

In contextuele therapie worden niet alleen het huidige gezin of relaties, maar ook de voorgaande en volgende generaties (over/groot/ouders, klein/kind/eren) in beeld gebracht. Welke mogelijkheden, krachten en welke belemmeringen zijn van generatie op generatie doorgegeven? In contextuele therapie wordt gekeken hoe vicieuze cirkels kunnen worden omgebogen.