Werkwijze

Binnen Praktijk To Connect wordt gewerkt op basis van de Systeemtherapie. Dit is een specifieke vorm van psychotherapie. Het is niet een enkele manier van werken maar een diversiteit van theorieën en therapieën die gemeenschappelijk hebben dat ze problemen vooral zien in een bredere context.

Binnen Praktijk To Connect wordt veelal specifiek gewerkt vanuit de Emotionally Focused (couple)Therapy en de communicatietheorie. Hieronder kunt u meer lezen over deze werkwijzen.

 

Systeemtheorie

Systeemtheorie beschouwt een mens als een zichzelf ontwikkelend systeem, dat zelf weer deel uitmaakt van andere systemen: het gezin, het team, de afdeling waar men werkt. Het gaat erom dat je een verschijnsel steeds in de context van een groter geheel plaatst. Alsof je met een breedhoeklens ernaar kijkt in plaats van met een zoomlens. 

De dialoog is nodig omdat je in je eentje niet kunt weten of je op een goed denkspoor zit. Daar heb je andere mensen voor nodig: wij zijn als het ware inter-personen. Dat is ook het belangrijkste verschil met andere stromingen: de systeemtheorie plaatst een probleem niet in een persoon, maar in de wisselwerking tussen personen.

 

Emotionally Focused Therapy (EFT)

EFT is de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn.

Het doel van de therapie is om de emotionele beschikbaarheid van de wederzijdse partners te verbeteren.

Daarbij staat het hechtingsgedrag van de partners centraal. Dat wil zeggen de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit. Deze behoefte aan een veilige verbinding staat centraal in de therapie.

Relatieproblemen gaan in essentie over het overweldigd raken door negatieve emoties en (daardoor) gevangen raken in te nauwe en beperkte interacties (negatieve patronen). 

In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar je veilig voelt en je je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Belangrijke doelen bij EFT zijn het weer toegang te krijgen tot de onderliggende gevoelens en emotionele reacties van de partners en  zichtbaar te maken dat deze beperkend zijn en verstarrend in de relatie.

Het tweede doel is om nieuwe interacties te creëren die de relatie herdefiniëren tot een bron van veiligheid, zekerheid en comfort voor beide partners.      

 

Communicatietheorie

Communicatietheorie verklaart wat er tussen mensen gebeurt. Een belangrijk uitgangspunt is: je kunt niet niet communiceren. Daaruit volgt: je kunt je niet niet gedragen. Gedrag is onze buitenkant. Daarmee oefenen we invloed uit op de binnenkant (opvattingen, gedachten, gevoelens) van de ander: de overkant.

De betekenis van communicatie ligt niet in intenties, maar in het effect dat je oproept. Door onze betrokkenheid is er altijd sprake van invloed: je kunt niet niet beïnvloeden. Het doet er toe wat je zegt en hoe je het zegt, maar: de ander is de unieke betekenisverlener. Bij het overbrengen van een boodschap gaat het niet alleen om inhoud (inhoudsniveau), maar relatie en gedrag zijn van minstens even groot belang (betrekkingsniveau).