Seksuologische Hulpverlening

Een bevredigend seksleven is belangrijk. Het geeft niet alleen seksuele, maar ook emotionele bevrediging. Vrijen brengt je ook op emotioneel vlak dichter bij elkaar. Een goede seksuele relatie verhoogt de kans dat je relatie goed blijft, vermindert de kans op echtscheiding en geeft ook buitenechtelijke relaties minder kans.

Uit het onderzoek ”Seksuele gezondheid in Nederland 2006” van de Rutger Nisso Groep blijkt dat de seksuele gezondheid van mensen nauw samenhangt met hun geestelijk welbevinden. Een kwart van alle psychische klachten bij zowel mannen als vrouwen is gerelateerd aan uiteenlopende seksuele gezondheidsproblemen. Een belangrijke conclusie is dat seksuele gezondheid een substantieel onderdeel vormt van de algemene gezondheid.

Een gegeven dat ook uit onderzoeken naar seksualiteitbelevingen naar voren komt is dat “praten over je seksuele wensen en gevoelens” belangrijk is. Dat klinkt logisch en lijkt makkelijk, maar dat is het blijkbaar niet.
Een van de moeilijkheden met praten over seks is dat je om te praten taal nodig hebt en het is in gewoon “net” Nederlands niet zo gemakkelijk om woorden te vinden voor seks en geslachtsdelen. Om te voorkomen dat ze grof worden, gebruiken veel mensen vage termen. De communicatie wordt daar niet helderder van. Wat het praten over de beleving van seks ook moeilijk maakt, is dat de verwachtingen van seks door al die gepassioneerde seks in films, reclames en op tv alleen maar opgeschroefd worden. Hierdoor groeit het verschil met je eigen ervaringen in je eigen relatie en daarmee ook de onzekerheid en teleurstelling daarover. Je zou kunnen zeggen dat we geen realistisch beeld meer voorgespiegeld krijgen over hoe een gewone seksuele relatie eruit mag zien.
Een andere moeilijkheid bij het praten is, dat we ons op het gebied van seks kwetsbaar voelen. Een opmerking dat je iets niet fijn vindt kan heel hard aankomen bij de partner. Ze houden die opmerkingen vaak voor zich, maar sluiten zich daarna wel af, of zijn op hun hoede tijdens het vrijen, om er voor te zorgen dat dit onprettige hen niet weer overkomt.

Helaas kunnen gebrek aan kennis of misverstanden over de beleving van seks op die manier veel frustratie, verdriet en boosheid veroorzaken. Om samen te kunnen genieten van seks helpt het als je begrijpt wat zich in je eigen lijf en hoofd afspeelt én in dat van je partner. Dat je er bijvoorbeeld op kunt vertrouwen dat de ander je grenzen zal respecteren. Daarom is het belangrijk dat partners samen over hun beleving van seks kunnen praten*

Met wat voor problemen of vragen kunt u o.a. terecht bij Praktijk To Connect?

  • Seksualiteit in verschillende levensfasen
  • Seksuele vragen of problemen bij mannen
  • Seksuele vragen of problemen bij vrouwen
  • Relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren
  • Genderproblematiek
  • Ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit
  • Psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit
  • Seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur

Bovenstaande is een indicatie van de problemen waarvoor u hulp kunt krijgen. Andere vragen of problemen zijn uiteraard ook mogelijk en kunnen in een persoonlijk gesprek verder besproken worden. 

 

* Bron: www.kempler-instituut.nl 2019