Relatietherapie

Iedere relatie kent zijn hoogte- en dieptepunten. Dat is normaal gezien geen reden tot grote bezorgdheid. Toch kunnen er momenten zijn dat het extra lastig is om uit een moeilijke periode te komen of is er twijfel of de relatie nog zin heeft.

Partners kunnen het gevoel van emotionele verbondenheid kwijt raken waardoor ze zich alleen voelen. Partners voelen zich dan minder veilig, angstig en verdrietig. In dat geval kan het zinvol zijn om naar een relatietherapeut te gaan. Wanneer je als partners in therapie gaat, betekent dit vooral dat jullie samen aan het werk gaan om de dingen die jullie anders willen in je relatie, aan te pakken. Zoals iedere partner even verantwoordelijk is voor de relatie, is ieder van hen even verantwoordelijk voor het proces tijdens de relatietherapie.

Jullie leren om eerst (ruzie)patronen te herkennen en de onderliggende emoties anders te zien. Daarbij is echt naar elkaar luisteren essentieel.
Jullie leren moeilijke en soms pijnlijke gevoelens naar elkaar toe uit te drukken. Jullie leren te kijken naar je eigen aandeel. De gesprekken zullen dan ook plaatsvinden met beide partners. Soms kan het echter zinvol zijn om een individueel gesprek te hebben met de therapeut. Het is in dit geval belangrijk te weten dat een relatietherapeut ook tijdens een individueel gesprek, de therapeut blijft van beide partners. Concreet betekent dit alles wat in een individueel gesprek aan bod komt, ook besproken mag worden met de partner.
Soms wordt er gewerkt met concrete opdrachten waarmee de partners thuis aan de slag gaan. Soms ligt de nadruk meer op het doorwerken van bepaalde emoties . 

Relatietherapie valt niet onder de verzekerde zorg. 

Indien er sprake is van psychiatrische problematiek, middelengebruik of huiselijk geweld kan deze vorm van hulp niet binnen Praktijk To Connect worden geboden. Voor deze problematiek kunt u terecht bij uw huisarts, ggz-instelling of eventueel bij de politie.