Praktijk To Connect Relatietherpapie Zeeland

 

Welkom bij praktijk To Connect, praktijk voor  therapie bij relationele- en gezinsproblemen. Er wordt gewerkt vanuit de Systeemtherapie, Schemagerichte Therapie, Emotionally Focused Therapy (EFT) en Seksuologie.

Praktijk To Connect biedt laagdrempelige en voor iedereen* snel toegankelijk persoonlijke psychische hulp en therapie bij problemen in de relatie, het gezin of individueel.

De praktijk is gevestigd in Vlissingen en is geopend in de avonduren. In overleg kan er ook in het weekend therapie worden aangeboden**

Door de huidige Coronamaatrgelen wordt de therapie voornamelijk online aangeboden.

De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en de Federatie Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (3PNL).

*Indien er sprake is van psychiatrische problematiek, suïcidaliteit, middelenmisbruik, misbruik of huiselijk geweld kan deze hulp niet binnen Praktijk To Connect worden geboden. Voor deze problematiek kunt u terecht bij uw huisarts, ggz-instelling of eventueel bij de politie. Praktijk To Connect biedt geplande behandeling en kan niet voorzien in crisishulp. Een zekere stabiliteit is noodzakelijk om de therapie te kunnen starten. 

** Hiervoor geldt een aangepast tarief.