Praktijk To Connect Relatietherapie Zeeland

 

Welkom bij praktijk To Connect, erkende praktijk voor Psychosociale Therapie bij individuele, relationele- en gezinsproblemen. Er wordt o.a. gewerkt vanuit de  Systeemtherapie, Emotionally Focused Therapy (EFT) en Seksuologie.

Praktijk To Connect biedt laagdrempelige en voor iedereen* snel toegankelijk persoonlijke psychische hulp en therapie bij problemen in de relatie, het gezin of individueel.

De praktijk is gevestigd in Vlissingen en heeft als werkgebied de provincie  Zeeland.

 

Afspraken in de avond en eventueel online 

 

De praktijk is aangesloten bij de NederlandseVereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), Nederlandse Vereniging Psychologen en Agogen (NVPA), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en de Federatie Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (3PNL).

 

*Indien er sprake is van psychiatrische problematiek, suïcidaliteit, middelenmisbruik, misbruik of huiselijk geweld kan deze hulp niet binnen Praktijk To Connect worden geboden. Voor deze problematiek kunt u terecht bij uw huisarts, ggz-instelling of eventueel bij de politie. Praktijk To Connect biedt geplande behandeling en kan niet voorzien in crisishulp. Een zekere stabiliteit is noodzakelijk om de therapie te kunnen starten.